De CHIC-werkpakketten zijn georganiseerd in vier onderling samenhangende onderzoekslijnen. Om de activiteiten van het project te richten op de gewenste impact, valt elk van deze onderzoekslijnen samen met de verwachte impact die in de H2020- BIOTEC-07-2017 wordt genoemd:

A. Er zullen nieuwe plantenveredelingstechnieken (NPBT’s) worden ontwikkeld en geïmplementeerd om cichorei te ontwikkelen tot een nieuw, robuust, multifunctioneel gewas voor de productie van voedingsinuline en bioactieve terpenen voor een biogebaseerde economie.

B. Er zullen interacties met relevante maatschappelijke en industriële belanghebbenden worden georganiseerd om een transparant en aanvaardbaar cichorei-innovatieproces te implementeren. Voor de communicatie met belanghebbenden, beleidsmakers en het grote publiek zullen meerdere en toegewijde communicatietrajecten, waaronder Kunst en Wetenschap, worden ingezet.

C. Nieuwe gegevens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de NPBT’s op de cichoreiketen zullen worden beoordeeld met betrekking tot de doeltreffendheid, de potentiële risico’s, de wetgeving en de sociaaleconomische en milieueffecten.

D. Twee business cases (inuline en terpenen) zullen worden ontwikkeld om de commercialisering van de CHIC-resultaten op gang te brengen.

Share this: