Doelstellingen
Activiteiten
Verwachte effecten

Nieuwe aanpak

Toepassing van innovatieve communicatiemiddelen, met inbegrip van culturele communicatie en het koppelen van kunst aan wetenschap, om het begrip van de nieuwe plantveredelingstechnieken bij het publiek te verbeteren en te zorgen voor een geïnformeerde besluitvorming.

Consortium