Strategiczne
ZAJĘCIA
Oczekiwane skutki

Nowe podejście

Wdrożenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych, w tym komunikacji kulturowej i łączenia sztuki z nauką, w celu poprawy zrozumienia przez społeczeństwo nowych technik hodowli roślin i podejmowania świadomych decyzji.

Konsorcjum