Cele strategiczne CHIC są następujące:

  • WDROŻENIE NOWYCH TECHNIK HODOWLI ROŚLIN (NPBTS) CYKORII.

    Konsorcjum CHIC opracowuje cztery różne nowe techniki hodowli roślin. Będą one wykorzystywane do sterowania bioprocesami w cykorii i mobilizowania jej niedocenianego potencjału do produkcji prebiotyków, które stymulują zdrowie jelit i terpeny lecznicze z cykorii.

  • OPRACOWANIE WRAZ Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ŚCIEŻEK WSPÓŁINNOWACJI W ZAKRESIE PRZEŁOMOWYCH TECHNOLOGII, TAKICH JAK NOWE TECHNIKI HODOWLI ROŚLIN.

    Opracowywane cztery zróżnicowane nowe technologie hodowli roślin zostaną ocenione pod kątem potencjału technologicznego, zagrożeń, ram regulacyjnych i ich skutków społeczno-gospodarczych. Proces zostanie przeprowadzony w drodze ścisłych konsultacji ze zróżnicowanymi interesariuszami branżowymi i społecznymi.

  • WDROŻENIE INNOWACYJNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH I ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH POPRAWY INTERAKCJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM.

    Wdrażanie innowacyjnych narzędzi komunikacji, w tym komunikacji kulturowej i łączenia sztuki z nauką, w celu poprawy komunikacji i zrozumienia nowych technologii hodowli roślin przez społeczeństwo oraz dla świadomego podejmowania decyzji.

Share this: