CHIC ustanowi odpowiedzialną ścieżkę innowacji w zakresie opracowywania i stosowania technik nowej hodowli roślin (NPBT) dla cykorii jako uprawy wielozadaniowej do produkcji inuliny i terpenów.

  • Wkład w realizację celów UE w zakresie zwiększenia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i gospodarki ekologicznej poprzez rozwój nowych rodzajów przydatnych upraw.
  • Nowe dane do oceny innowacyjności NBPT jako narzędzi przyszłej hodowli roślin i ich potencjału do szybkiego upowszechnienia w ogólnej praktyce hodowlanej.
  • Innowacyjność w sposobie przedstawiania społeczeństwu technologii hodowli roślin w celu lepszego zrozumienia biotechnologii i świadomego podejmowania decyzji.

Share this: