CHIC jest projektem w zakresie badań naukowych i innowacji wspieranym w ramach unijnego programu finansowania Horyzont 2020.

Projekt o wartości 7,3 mln EUR wspiera ustanowienie odpowiedzialnej ścieżki innowacyjnej dla rozwoju i stosowania nowych technik hodowli roślin (NPBT) w odniesieniu do cykorii jako uprawy wielozadaniowej do produkcji wysokowartościowych produktów konsumpcyjnych, zgodnie z potrzebami i obawami społecznymi. W skład konsorcjum wchodzą MŚP, partner przemysłowy, organizacje non-profit i instytuty badawcze z 11 krajów europejskich i jeden z Nowej Zelandii.

Projekt CHIC w liczbach

17

PARTNERÓW

11

KRAJÓW

+

NOWEJ ZELANDII

4.5

ROKU

7.3

MLN €