Art Science Node & CHIC


Art & Science Node to organizacja budująca platformę wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń, łączącą środowiska naukowe i artystyczne. Jednym z celów ASSF/ASN jest kształtowanie innowacyjnej strategii komunikacji. ASSF/ASN wnosi wkład w projekt CHIC poprzez innowacyjną strategię komunikacji sztuki i synergii naukowej.

W ramach udziału ASSF/ASN w konsorcjum przewidziano realizację dwóch rezydencji artystycznych (program CHIC AIR – Artists-in-Residence) w partnerskich instytutach i organizacjach, umożliwiając artystkom i artystom pracę na froncie innowacyjnych badań naukowych. Program artystyczno-naukowy obejmujący dwie rezydencje artystyczne w instytutach badawczych ma na celu powiązanie badań naukowych i pomysłów z podejściami stosowanymi w sztuce cyfrowej, sprzyjając interdyscyplinarnej pracy na rzecz wymiany kultur i środowisk.

Program artystyczno-naukowy ASSF/ASN

Na realizację planowanego programu artystyczno-naukowego, w tym rezydencje artystyczne w instytutach badawczych, ASSF/ASN wybrał artystów w drodze konkursu. Artystki i artyści zostali wybrani na podstawie szczegółowych opisów oraz szkiców proponowanych przez nich prac, a także na podstawie ich własnego doświadczenia i zaangażowania w środowisku artystyczno-naukowym.