CHIC-Bubbles

Jedna z gier proponowanych przez DEI Lab na UC3M w celu poprawy rozpowszechniania koncepcji CHIC w artystyczny i innowacyjny sposób opiera się na wirtualnej wizualizacji rzeczywistości odpowiednich tematów, które umożliwią eksplorację przestrzeni informacyjnej w angażujący i jednocześnie użyteczny edukacyjnie sposób. CHIC Immersive Bubbles organizuje istotne tematy związane z projektem w hierarchicznej przestrzeni VR lub taksonomii. Rzeczywistość VR będzie wykorzystywany przez młodych studentów do badania tej dziedziny wiedzy i zdobywania kompetencji związanych z technikami NPBTs oraz ich wkładem w społeczeństwo.

Share this: