Konsultacje z interesariuszami zostaną zorganizowane w Belgii, Francji, Holandii i na szczeblu UE. Bardziej szczegółowe informacje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Jeśli Twoje zainteresowania zawodowe są w jakiś sposób związane z edycją genomu roślinnego lub hodowlą, przetwarzaniem i marketingiem produktów cykorii, możesz chcieć otrzymać więcej informacji i zaproszenie do konsultacji CHIC, wypełniając poniższy formularz:

Share this: