Dokument strategiczny na rzecz zaangażowania zainteresowanych stron, komunikacji i przejrzystości (The Strategy Document for Stakeholder Engagement, Communication, and Transparency – STECT) zapewnia zharmonizowane podejście w całym projekcie oraz zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy przy zaangażowaniu się w projekt.

STECT jest dokumentem publicznym, aby go pobrać, należy nacisnąć przycisk poniżej:

Share this: