Grupa Doradcza Interesariuszy CHIC została utworzona w pierwszym roku realizacji projektu. Składa się ona z odpowiednich przedstawicieli branż, w tym hodowców roślin, przedsiębiorstw spożywczych i niespożywczych (MŚP i duże przedsiębiorstwa); społeczności rolniczych; środowiska naukowego; oraz społeczeństwa obywatelskiego/ organizacji użytkowników końcowych.

Każdego roku organizowane jest spotkanie pomiędzy LGD a członkami CHIC.

Wyniki współpracy z Grupą Doradczą Interesariuszy CHIC zostaną zebrane w publicznym raporcie, który zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2020 roku.

Aby pobrać aktualną listę składu Grupy Doradczej Interesariuszy CHIC kliknij tutaj.

Share this: