Pakiety robocze (Work Packages) są w projekcie CHIC zorganizowane w czterech powiązanych ze sobą liniach badawczych. W celu ukierunkowania działań projektu w stronę pożądanych efektów, każda z linii badawczych pokrywa się z oczekiwanymi oddziaływaniami wymienionymi w H2020- BIOTEC-07-2017:

  1. Opracowane i wdrożone zostaną nowe techniki hodowli roślin (NPBT) w celu promowania cykorii jako nowej, solidnej, wielozadaniowej rośliny uprawnej do produkcji inuliny dietetycznej i bioaktywnych terpenów dla ekologicznej gospodarki opartej na biotechnologii.
  2. Zorganizowane zostaną interakcje z odpowiednimi interesariuszami ze społeczeństwa i przemysłu, w celu wdrożenia przejrzystego i akceptowalnego procesu innowacji w zakresie cykorii. W celu komunikacji z zainteresowanymi stronami, decydentami politycznymi, jak również ogółem społeczeństwa, stosowane będą liczne i specjalne ścieżki komunikacji, w tym w dziedzinie nauki i sztuki.
  3. Nowe dane związane z realizacją NPBT dotyczące łańcucha wartości cykorii zostaną ocenione pod względem skuteczności, potencjalnych zagrożeń, prawodawstwa oraz oddziaływania społeczno-gospodarczego i środowiskowego.
  4. W celu rozpoczęcia komercjalizacji wyników CHIC opracowane zostaną dwa przypadki biznesowe (inulina i terpeny).
Share this: